Meteor and the Milky Way Galaxy seen over Alamut


Alamut, Alborz Mountain Range, Iran

Image Credit & Copyright: Babak Tafreshi

0 Response to "Meteor and the Milky Way Galaxy seen over Alamut"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel